Norsk Luftfartsmuseum

Unik fredsutstilling 8 mai

Publisert: 27-04-2018

På selveste frigjøringsdagen åpnet vi utstillingen Du-E hos oss i den militære delen. Temaet for utstillingen er fred og toleranse, og hvem står bak disse utrolige verkene?

 

Det er nemlig ni barnehager i Salten, som sammen med ni profesjonelle kunstnere har forsøkt å utrykke deres følelser rundt dette temaet. Resultatet er fantastisk, og du kan se utstillingen her i sin helhet i hele sommer. Det er Salten Kultursamarbeid som står bak prosjektet som har som formål å rette søkelys på fred, demokratisk tankesett, toleranse og bekjempelse av hatefulle ytringer.

En av kunstnerne som har vært med i prosjektet, Lilli Kanck, synes det var utrolig artig å få jobbe med barn på denne måten.  – Da jeg gikk inn i barnehagen jeg hadde fått tildelt, tenkte jeg at jeg hadde lyst å fokusere på fredelig og hvordan man kan ha det godt med små pusterom i hverdagen. Dette syntes ungene var fint og bestemte selv at vi skulle lage et deilig teppe, sier Kanck.

At utstillingen om fred finner sted i den militære delen, er det kanskje noen som stusser på. Men for Norsk luftfartsmuseum og Luftforsvarets museer, så blir det et flott bakteppe for utstillingen hvor publikum vil få større grunnlag for refleksjon rundt temaet og barnas budskap blir mye sterkere. .   -Luftforsvarets museer har ved flere anledninger vist at vi ønsker å sette våre egne oppfatninger i kontrast til andre ting i samfunnet, andre meninger, strømninger og livssyn, og å kommentere dette.  Det er vår hensikt, ved å delta i DU-E, å sette fokus på det vi voksne holder på med, satt i klart relieff mot barns ønsker og tanker omkring livet og fremtiden, sier Major Anders Utgård. 

 

Utstillingen vil være tilgjengelig hele sommeren og er åpen og gratis for alle med inngang på museet.