Norsk Luftfartsmuseum

Støtte fra «Fritt Ord» til spionkonferanse

Publisert: 15-12-2017

Det er nå klart at den internasjonale etterretningskonferansen «Need To Know» blir holdt i Bodø hos Norsk Luftfartsmuseum i 2018. Stiftelsen Fritt Ord har bevilget 100.000 i støtte til dette prosjektet, slik at man ivaretar denne viktige delen av historien. Konservator Karl Kleve har arbeidet for å få denne lagt til Bodø og gleder seg over at dette nå blir virkelighet. Konferansen har vært avholdt årlig siden 2010 og det forventes rundt 100 deltagere fra flere europeiske land. Konferansen er relevant også på grunn av vårt arbeid med Kald krig, som pågår med mål om å åpne nytt Kald krig museum i 2024. 

  • – Programmet er jo langt fra spikret, men det er jo naturlig å se nærmere på spionasje i nordområdene. Hvordan foregikk sovjetisk etterretning i Nord-Norge under den kalde krigen? Hva visste russerne om oss? Hvilke operasjoner ble iverksatt for å skape splid blant de allierte – undergravingvirksomhet? Hvordan jobbet allierte spioner bak jernteppet? Alt dette er mulige temaer, sier Kleve, og utdyper: Etterretning er viktig for en stats overlevelse, men samtidig et problematisk felt med muligheter for misbruk og overgrep. Etterretning kan tjene til positiv samfunnsendring, forsvare sentrale verdier som ytringsfrihet og demokrati. Men også være et verktøy for undertrykkelse, destabilisering og uro.

Vi gleder oss til arbeidet med å utvikle denne konferansen og vil legge ut informasjon fortløpende. 

 

Foto: Rune Nilsen