Prosjektleder Kald krig

Norsk Luftfartsmuseum søker etter en dynamisk og ambisiøs ny kollega som prosjektleder for ny avdeling ved museet som skal dokumentere og formidle den kalde krigens historie. Har du lyst å være med på Bodø mest spennende utviklingsprosjekt?

 

Norsk Luftfartsmuseum er det nasjonale museet for sivil og militær luftfartshistorie, og består i dag også av Luftforsvarsmuseet og Avinor-museum. Museet har fått det nasjonale ansvaret for formidling og dokumentasjon av den kalde krigens historie. Gjennomføringen av prosjektet er forankret i et strategisk fokus på utvikling av et kald krig museum, med formidling og aktiviteter.

 

Engasjementets varighet er 1 år, med muligheter for forlenging, avhengig av prosjektets fremdrift.

Arbeidsoppgaver 

Prosjektleder skal, i samarbeid med direktør og andre involverte, utarbeide strategiske planer for etablering av Kald krig museum i Bodø, samt etablere et nasjonalt nettverk for dokumentasjon og formidling av den kalde krigens historie. Arbeidsoppgavene inkluderer prosjektutvikling, prosjektfinansiering, strategiutvikling og gjennomføring av strategisk samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. I 2018 skal det utarbeides et skisseprosjekt for formidling av den kalde krigens historie i det autentiske Anlegg 96 i Bodø, samt utarbeides planer for videre prosess, inkludert finansiering. Formålet med arbeidet er å bidra til å realisere planene om etablering av et nytt museum innen 2025, parallelt med Riksantikvarens fredningsprosess for Anlegg 96.

Kvalifikasjoner 

 • Prosjektledererfaring og gode samarbeidsevner 
 • Erfaring med myndighetskommunikasjon og forståelse for det politiske system regionalt og nasjonalt 
 • Kompetanse innen prosessledelse, strategi og historie eller kulturfag
 • Evne til strategisk arbeid og ønske om å utvikle samarbeid nasjonalt og internasjonalt
 • Finansiell forståelse og erfaring med søknadsprosesser 
 • Meget gode formidlingsevner både muntlig og skriftlig, inkludert evne til å arbeide selvstendig med søknader og prosjektbeskrivelser 
 • Vedkommede må kunne sikkerhetsklareres

Utdanningsretning 

 • Administrasjon og ledelse/prosjektledelse 
 • Økonomi
 • Kommunikasjon 
 • Samfunnsfag eller kulturfag 

Utdanningsnivå 

 • Høyskole / Universitet 

Personlige Egenskaper 

 • Vi søker en medarbeider som har utdanning innen fagområder som er relevante for prosjektlederstillingen. Erfaring og personlige egenskaper kan imidlertid kompensere for utdanning. Vi vil legge vekt på personlig egnethet ved ansettelse. Det er en forutsetning at søkeren har minimum 3 års relevant erfaring. 
 • Vi søker en person som har vilje og evne til å være kreativ og nyskapende, og som på en selvstendig måte kan lede arbeidet med å videreutvikle Norsk Luftfartsmuseum i en ny spennende fase. Det er en forutsetning at den som blir tilsatt, bosetter seg slik at vedkommende kan ha daglig arbeidsplass ved Norsk Luftfartsmuseum. 
 • Stillingen rapporterer til direktør ved Norsk Luftfartsmuseum. 

 

Søknadsfrist

 1. mars 2018

 

Vi tilbyr 

 • Lønn etter avtale. Norsk Luftfartsmuseum er medlem av Statens Pensjonskasse. Lovfestet innskudd på 2 % vil bli trukket månedlig 

Andre opplysninger 

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

 

 

 

Kontaktperson: for nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med direktør Hanne K. Jakhelln, hj@luftfartsmuseum.no eller +47 902 09 533

 

SØK PÅ STILLINGEN HER: