Our shared prosperity

Mange husker sin første sydentur eller kanskje minnes du første gang du spiste en ukjent frukt. Eller har du tenkt på hvordan de kan spise sushi med fersk norsk laks i Kina?

Uten den moderne luftfarten hadde vi ikke kunnet gjøre noen av disse tingene. Luftfarten har endret måten vi lever på, hva vi spiser og hvor vi reiser på ferie. Den har også gjort det mulig å fotografere hele landet vårt ovenfra, ned til hver minste detalj. Moderne helikopter har gjort det mulig for Norge å drive oljevirksomhet langt ute i havet gjennom å frakte mannskap til og fra. De er også livsviktige i redningsoperasjoner til havs og i utilgjengelige fjellområder.

Har du drømt om å fly som en fugl? Hvordan føles det? Er det farlig eller er det verdens største spenningskick?

Vi tar deg med inn i Luftsportens spennende verden. Her får du møte utøvere fra ulike luftsportsgrener, og ta del i deres opplevelse og enorme glede av å fly. Enten det er med fallskjerm, hangglider, paraglider, småfly eller andre ekstremsportsaktiviteter.

For andre er den største gleden å kunne styre eller bygge/arbeide med sin egne flyvende farkost.

Arbeidsgruppe
Olav Gynnild (ansvarlig)
Bodil Nyaas
Ole Roger Pettersen
Karl Kleve
Bernt Olsen-Hagen
Ann-Kristin Maurdal
Kari Aasjord White
Inger Anne Sigvang