Norsk Luftfartsmuseum

Ny direktør tilsatt ved museet!

Publisert: 01-06-2016

Styret har i møte mandag 6. juni 2016, vedtatt å tilsette Hanne Kristin Jakhelln i stillingen som ny direktør ved Norsk Luftfartsmuseum. Hun er i dag engasjert som prosjektleder for ombygging av utstillingen om sivil luftfartshistorie ved Norsk Luftfartsmuseum gjennom sitt selskap Muskat as. Hun vil tiltre stillingen 1.7.2016.

Hanne Jakhelln

Hanne Jakhelln. Foto: AU