Norsk Luftfartsmuseum

MBB 105 til Museet

Publisert: 04-06-2015

Mandag den 1. juni 2015 ble ambulansehelikopteret av typen BO 105 heist ned fra sokkelen utenfor inngangen til Stiftelsen Norsk Luftambulanse i Drøbak for å fraktes til Norsk Luftfartsmuseum i Bodø. Ambulansehelikopteret vil få en fremtredende plass i den nye sivile utstillingen sammen med Sea King’en.

Nedheising og transport fra Drøbak til Gardermoen ble utført med hjelp fra Hærens Transportskole på Sessvollmoen som stilte med transportkapasitet og kompetanse på denne type oppdrag. Hele operasjonen ble gjennomført i løpet av noen hektiske timer.

Da Norsk Luftambulanse fikk sitt første Eurocopter EC135 i 2001, ble BO 105 gradvis faset ut og satt på bakken. Ambulansehelikopteret som Norsk Luftfartsmuseum nå har overtatt har tidligere hatt kjennetegn LN-OSZ og var operativt fra 1983 til 2005. LN-OSZ hadde ingen fast base, men roterte rundt for å dekke det oppsatte service-programmet for de andre helikoptrene.

LN-OSZ skal stå på Forsvarets Flysamling på Gardermoen inntil det er klart til å fraktes videre til Bodø. Mens det står på Gardermoen vil helikopteret få nødvendig ettersyn og vedlikehold. Manglende instrumenter og utstyr vil bli montert ved bistand fra Norsk Luftambulanse som vil være behjelpelig med å skaffe til veie det som måtte mangle.

Når turen går videre til museet i Bodø vil LN-OSZ fremstå slik det var som operativt ambulansehelikopter.

Jan Harald Martinsen ved Stiftelsen Norsk Luftambulanse var en av gründerne av Norsk Luftambulanse og vil være bindeleddet mot giveren. Jan har vært med siden oppstarten av Norsk Luftambulanse i 1978 og vil være en ressursperson når vi skal fortelle historien om luftambulansetjenesten.