Norsk Luftfartsmuseum

MBB 105 på vei til museet

Publisert: 31-05-2016

Da er ambulansehelikopteret av typen BO 105 på tur til Bodø!

Mandag den 1. juni 2015 ble helikopteret heist ned fra sokkelen utenfor inngangen til Stiftelsen Norsk Luftambulanse i Drøbak for å fraktes til Norsk Luftfartsmuseum i Bodø. Endelig er helikopteret nå på tur til Bodø og Norsk Luftfartsmuseum.

Helikopteret har tidligere hatt kjennetegn LN-OSZ og var operativt fra 1983 til 2005. LN-OSZ hadde ingen fast base, men roterte rundt for å dekke det oppsatte service-programmet for de andre helikoptrene.

LN-OSZ har stått på Forsvarets Flysamling på Gardermoen inntil det ble klart for å fraktes videre til Bodø. Mens det stod på Gardermoen fikk helikopteret nødvendig ettersyn og vedlikehold.

Ambulansehelikopteret vil få en fremtredende plass i den nye sivile utstillingen sammen med Sea King’en, og fremstå slik det var som operativt ambulansehelikopter.