Mayday Mayday – Havarikommisjonen

«Mayday!» Havarikommisjonen – DKS tilbud til 7.trinn i Bodø kommune

Et fly forsvant fra radaren kl 15.03. Det siste flyvelederen hørte fra cockpit var «Mayday Mayday..». Hva har skjedd? Havariinspektørene blir kontaktet, men klarer de å finne svarene?

  1. trinn inviteres til Norsk Luftfartsmuseum som havariinspektører. Vi har noen få spor som må undersøkes nærmere, men flere vil dukke opp etter hvert. Elevene skal gjennom testing, analyser, diskusjoner og samarbeid komme fram til en konklusjon på hva som har hendt i denne fiktive saken.

Se forarbeid som må gjennomgås før besøket her:

Forarbeid til skolene