Isfronten – Kald Krig

Isfronten – Kald Krig Opplevelser er Norsk Luftfartsmuseum og Luftforsvarsmuseets store samarbeidsprosjekt om den kalde krigen og dens betydning for fremveksten av det moderne Norge.

Vi ønsker å styrke fokuset på denne uhyre viktige konflikten gjennom å samle inn og dokumentere den kalde krigens historie; bevare den atomsikre fjellhangaren Anlegg 96 på Bodø Hovedflystasjon, den kalde krigens mest sentrale kulturminne; og bygge verdens beste utstilling og opplevelse inne i Anlegg 96.

Vi har arbeidet med å realisere prosjektet i flere år, med økonomisk støtte fra Nordland Fylkeskommune, Sparebank1 Nord-Norge, Bodø kommune og Landsdelsutvalget. Men det er statlige myndigheter som må bære hovedansvaret for å finansiere dette store, nasjonale prosjektet. Vi har derfor søkt Kulturdepartementet om støtte, og planlegger å søke Forsvarsdepartementet også. Til statsbudsjettet 2012 fikk vi en merknad som kan leses her. Og til statsbudsjettet 2013 fikk vi en merknad til, som du kan lese her. Merknaden til statsbudsjettet 2013 er meget oppløftende. Dessverre følger det ingen midler med, så for året 2013 er vi tvunget til å stoppe det faglige arbeidet på grunn av manglende ressurser. Men vi holder fullt trykk på arbeidet med å finansiere hovedprosjektet.  Kanskje vi klarer å åpne dørene til en unik utstilling i et unikt kulturminne i tide til feiringen av fly- og forsvarsbyen Bodøs 200 års-jubileum i 2016?

Følg prosjektet på vår blogg: Isfronten – Kald Krig Opplevelser

For henvendelser angående kald krig eller utstillingsprosjektet, kontakt gjerne:
Karl Lorentz Kleve, konservator, tlf: 75 50 78 56,
e-post: karl.l.kleve@luftfartsmuseum.no


Historier fra den kalde krigen
For å kunne gjøre historien med levende og nær har vi hatt et prosjekt som går på å samle inn minner, fortellinger, bilder og film fra perioden 1945 til 1990.

Lytt til en av historiene:

Se og hør historier fra den kalde krigen på: Digitalt Fortalt