Foto / gjenstander

Du kan søke i museets fotosamling via Digitalt Museum.

Bildesamling

Ta gjerne kontakt med oss hvis det er et fotografi du ikke finner, eller dersom du ønsker å bidra med foto.

Fotoavdelingen tlf: 75 50 78 73 eller sentralbord tlf: 75 50 78 50 eller e-post: post@luftfartsmuseum.no