Forskning

Norsk Luftfartsmuseum er et kompetansesenter innenfor luftfartshistorie.

Vi jobber kontinuerlig med å øke kunnskapen vår om norsk luftfartshistorie, og formidle dette til et bredt publikum. Forskningen ved museet er i hovedsak rettet inn mot å studere luftfartens betydning for utviklingen av det norske samfunnet gjennom de siste 100 årene. Hvorfor begynte vi å fly? Hvordan oppsto kommersiell lufttransport i Norge og hvilken betydning hadde den for det moderne norske samfunnet, økonomisk, sosialt og kulturelt? Hvordan påvirket og endret luftfarten Norges sikkerhetspolitiske stilling, og hvilke følger fikk den for samfunnsutviklingen? Hvilke følger har fremveksten av luften som en sentral krigsskueplass fått for Norge?

Forskning er en svært viktig del av Norsk Luftfartsmuseums virksomhet. Luftfartshistorie er i tillegg et felt hvor det ikke har vært gjort mye forskning tidligere. Så vi har store oppgaver foran oss, som vi ikke kan løse alene. Derfor samarbeider vi med andre institusjoner i inn- og utland, og oppfordrer andre forskningsinstitusjoner og enkeltforskere til å velge seg luftfarten som forskningsfelt. Dersom du går med en liten forsker i magen, har du massevis av spennende forskningsmuligheter innenfor norsk luftfartshistorie!