Kunnskap

En viktig oppgave for Norsk Luftfartsmuseum er å bevare kildene til kunnskap om norsk luftfartshistorie, gjøre disse kildene tilgjengelige for alle, og øke kunnskapen vår gjennom forskning.

Derfor samler vi inn, restaurerer og bevarer fly og gjenstander og har et bredt samarbeid med det luftfartshistoriske miljøet både nasjonalt og internasjonalt.

Våre samlinger av gjenstander og arkivalia er stadig voksende. Og vi forsøker etter beste evne å bringe tilveie ny kunnskap.