Norsk Luftfartsmuseum

Konseptplanen for Ny Sivil Utstilling

Publisert: 13-10-2015

Ombyggingen av utstillingen om sivil luftfart ved Norsk Luftfartsmuseum er en av de mest spennende og viktigste begivenhetene for dette etablerte nasjonale kulturhistoriske og tekniske museet siden åpningen i 1994. Museet vil ikke bare friske opp sitt uttrykk og design, men forsterke og tydeliggjøre betydningen av luftfartshistorien og gjenstandene i utstillingen gjennom å skape personlige kontaktpunkter for dagens besøkende.

Et kulturhistorisk museum bør strebe mot å vise kommende generasjoner hvordan fortiden har påvirket deres verden og deres oppfattelse av verden. Å henvende seg til et bredt publikum er viktig for å lykkes. I dagens verden av multimedia, internett og opplevelsesparker, er det vanskelig å tiltrekke seg et bredt publikum, når den gjengse oppfattelsen av museum er tradisjonelle samlinger i monumentale bygg.  Men dagens museer kan fortsette å tiltrekke seg besøkende og utvide sin appell ved å fokusere på sine kjerneverdier, og deres sterkeste kort: samlingene.

Ved å bruke nye utstillingsteknikker og låne elementer fra teatre og tema-parker, kan moderne museer levendegjøre fortellinger fra fortiden og gjøre historien relevant for livene til dagens besøkende. Vi refererer til det som bærekraftig kulturarv. På denne måten gis den besøkende både en emosjonell og intellektuell kobling til fortiden.

Det første steget i ombyggingen av utstillingen om sivil luftfart, er å definere besøksopplevelsen, slik at vi tydeliggjør hva den besøkende vil se og lære. Historiene vi velger å fortelle, og hovedbudskapet i  det vi ønsker å kommunisere, settes sammen i et tematisk rammeverk. Dette rammeverket gir oss innholdet i konseptplanen for den nye utstillingen. Rapporten inneholder en detaljert beskrivelse av publikumsopplevelsen gjennom hele utstillingen, sammen med et kostnadsoverslag over design og en tidsplan over selve utviklings og byggeperioden.

Klikk her for å lese konseptplanen (kun engelsk versjon)