Kald krig

Den kalde krigen
For 10. trinn 

Norges rolle i den kalde krigen. Gi elevene dine mer utfyllende kunnskap om den kalde krigen, og hvilken betydning den hadde for Bodø og Nord-Norge! Vi tilbyr et eget opplegg tilrettelagt for 10. klasse, hvor vi går nærmere inn på den kalde krigens store påvirkninger, både militært og sivilt i Nord-Norge. Fra å være utenfor allfarvei, befant vi oss plutselig midt i skuddlinjen, eller smørøyet, alt etter hvordan man ser det. Elevene får teste ulike aktiviteter som var knyttet til Norges rolle i den kalde krigen.
Opplegget varer ca. en og en halv time.

Nedenunder ligger godt materiell for undervisning i forkant:

http://luftfartsmuseum.no/wp-content/uploads/2012/04/Den-kalde-krigens-mange-ansikter.pdf

 

http://luftfartsmuseum.no/wp-content/uploads/2012/04/LOOP-Kald-krig-2010.pdf

 

Den kalde krigen_ Forslag til for – og etterarbeid -4