Norsk Luftfartsmuseum

Samarbeidspartnere til ny sivil utstilling

Hvem hjelper oss å bygge ny utstilling?

Publisert: 30-09-2016

Å bygge ny utstilling innebærer mange og store nyanskaffelser. Til dette trenger vi gode avtaler med flere ulike typer leverandører, som blir våre hjelpere i prosessen. Vi har gjennomført flere anbudsrunder for å finne disse leverandørene – fra inn- og utland. Freeman Ryan Design fra Sydney, Australia, hjelper oss med innhold og design. I tillegg er det inngått kontrakt med Scena Productions i London om produksjon av ulike innredningselementer til utstillingen, Bright Norway om elektrisk opplegg og belysning og Sehner Vitrinenbau i Stuttgart om produksjon av klimaregulerte utstillingsmontre. I tillegg til dette, har vi avtaler med Varg Studios og Stargate Media (begge Oslo), Davy & Kristin McGuire Ltd. i Bristol og Freeman Ryan Design i Sydney om produksjon av forskjellig multimediainnhold. Vi er i ferd med å inngå kontrakter om leveranse av multimedialøsninger og produksjon av grafiske element (tekst og bilder).

Samarbeidspartnere til ny sivil utstilling

Besøk av Jürgen og Katarina Sehner fra Sehner Vitrinenbau i august. Fra venstre: Morten Jensen (NL), Michael Loftus (NL), Jürgen Sehner, Katarina Sehner, Åse G. Strand (NL)