Norsk Luftfartsmuseum

Gjenstand til utstillingen «VI FLYR!»

Publisert: 12-10-2016

Hver onsdag frem til vår nye sivile luftfartsutstilling «VI FLYR!» – En reise gjennom Norsk Luftfartshistorie åpner den 16. desember 2016, vil vi presentere noen av de mest sentrale gjenstandene du vil kunne få se i utstillingen.

Denne uken kan dere lese om:

Messerschmitt-Bölkow-Blohm BO 105

Messerschmitt-Bölkow-Blohm BO 105 er et lett tomotors helikopter som ble introdusert på markedet i 1970. Helikopteret ble lisensprodusert i mange land, men størstedelen av produksjonen foregikk i Tyskland og Canada.
Det første helikopteret av denne typen ble leid inn av Norsk Luftambulanse i 1978 for å fly ambulanse fra selskapets base ved Lørenskog sykehus. Helikopteret ble norskregistrert som LN-OSH i 1980. Det ble registrert ytterligere fem helikoptre av denne typen som alle ble operert av Norsk Luftambulanse.
Produksjonen av BO 105 fortsatte fram til 2001 som del av Eurocopter.

utrykning-3

Foto: Norsk Luftambulanse