Norsk Luftfartsmuseum

Foredrag om innfasing av F-16 i RNoAF

Publisert: 21-05-2015

Den 3 sept 2015 holdt generalene Olav Aamoth, Einar Smedsvig og den første nordmannen som fløy F-16 oberst Steinar Berg et foredraget om F-16 på Forsvarets Flysamling Gardermeroen. I perioden 1971 til 1981 var Aamoth, Smedsvig og Berg tett på og viktige brikker i arbeidet med innfasingen, testingen og arbeidet med å forme rollen som F-16 fikk i Luftforsvaret. Dette foredraget gjengir noen høydepunktene i dette arbeidet.