Flyrelaterte lenker

Her finner du en oversikt over nyttige sider for deg som er fly- og flyhistorisk interessert.

Junkers Ju 88
Forsvarets Museer driver prosjektet: restaureringen av en Junkers Ju 88 A1 Werknr. 088119.

Flyhistorisk Bildedatabase
Bildedatabase fra Luftkrigsskolen. Her finner du over 1200 bilder fra Luftforsvarets historie.

Luftkrigsskolens skriftserie
Skriftserie fra Luftforsvarets historie. En glimrende kilde til kunnskap om luftmilitær historie i Norge. Gratis PDF filer til nedlasting.

Flyvrak og flyhavarier
Inneholder en grundig oversikt over flyvrak og flyhavarier i Norge, både fra andre verdenskrig og etter krigen.

Luftwaffe i Norge
Sider med oversikt over luftwaffes aktiviteter og havarier i Norge under andre verdenskrig.

Kontroll og Varslingssystemet i Norge
Et informativt nettsted for K&V systemets historie i Norge.

NIKE Veteranforening
Et samlingssted for veteraner fra og historie om NIKE systemets historie i Norge.

Dakota Norway
Dakota Norway eier og flyr en DC-3 ut fra Torp Lufthavn.

Starfighterforeningen
En gjeng entusiaster som restaurerer og planlegger å fly Starfighter #637

Tromsø Luftfartshistoriske forening
Foreningen arbeider med bevaringen av Skattøra som en viktig sjøflyhavn.

Storch.no
Et prosjekt hvor en tar sikte på å restaurere en Fieseler Storch tilbake til flybar stand.

Operasjon Skua
En forening som sporer opp Blackburn Skua fly som gikk tapt under operasjoner i Norge under andre verdenskrig.

NØFMF – Nordøsterdal Fly- og Militærhistoriske forening
Lokal fly- og luftfartshistorie fra Østerdalen og Gudbrandsdalen.

Norving
Norving var et flyselskap som startet i det små men gjorde et betydelig inntrykk i luftfartsnorge. Boken om Norving er skrevet, og dette er nettstedet om Norving.

Norsk flylitteratur
En oversikt over all norsk flylitteratur som er utgitt t.o.m. 2011

Bokhylla.no
Her kan du søke etter all norsk litteratur (inkludert flylitteratur) og deretter lese og søke i bøkene (hele boka).