Fly på lager

Museet har flere fly og flyvrak på lager. Disse får ikke plass i utstillingen, skal restaureres eller er tiltenkt andre oppgaver.