Norsk Luftfartsmuseum

I.V.L. Sääski II (Replica)

Betegnelse

Sâäski = mygg

Måsen

Historikk

Flyfabrikken Osakeyhtiö Sääski ble etablert i 1928 for å utvikle og produsere, det lette sports- og skoleflyet, Sääski. Konstruktørene var K. W. Berger og A. Järvinen. Etter at det første flyet var gjort ferdig av et innleid verksted, ble produksjonen flyttet til den finske stats flyfabrikk, I.V.L. Finsk flyindustri slet tungt i 1929. Produksjonen av Sääski-fly var et krisetiltak for å holde folk i arbeid. Det finske flyvåpen var i praksis, I.V.Ls eneste kunde. Det finske Luftforsvaret kjøpte inn et antall fly, for å bruke dem som skolefly, og tollmyndighetene brukte Sääski for kontroll av grensa mot Østersjøen.

Sääski var spesielt beregnet for flyging på steder der man bare sporadisk kunne bruke hjulunderstell. Flyet var derfor normalt utstyrt med flottører eller ski. I Jane’s, fra 1929, står det at skiene var av en helt ny design og pattentert av Osakeyhtiö Sääski. I tillegg kunne flytypen raskt konverteres til ambulansefly.

Gidsken Jakobsen, fra Narvik, var Norges andre kvinnelige flyger. I 1929 kjøpte hun en Sääski II i Finland. Det var hennes første fly og ble starten på flyselskapet Nord-Norges Aero. Selskapet var i drift i årene 1929 til 1936, og Gidsken Jakobsen var i denne tiden eier av flere fly.

Museets Sääski er en kopi av Jakobsens fly, ”Måsen”. Det er en replika bygget ved museet av Ivan Kristiansen og Halvor Nilsen, mellom 1997 og 2004. Grunnlaget var tegninger og fotografier, fra finske museer.

Referanser

  • Jane’s All the World’s Aircraft 1929
  • Gynnild: Seilas i storm
  • Bodø Luftfartshistoriske Forening

Vil du vite mer?

http://www.luftfartshistorie.no/fly/V.L._S%C3%A4%C3%A4ski_II_(Replica)_%22M%C3%A5sen%22

http://www.luftfartshistorie.no/fly/Godt_gjort,_fr%C3%B8ken_Gidsken!

https://nbl.snl.no/Gidsken_Jakobsen

https://digitaltmuseum.no/021015548533?query=S%C3%A4%C3%A4ski&owner_filter=LMU&pos=4&count=19

https://digitaltmuseum.no/021015696857?query=S%C3%A4%C3%A4ski&owner_filter=LMU&pos=5&count=19

https://digitaltmuseum.no/021015549074?query=S%C3%A4%C3%A4ski&owner_filter=LMU&pos=16&count=19

https://digitaltmuseum.no/021015549073?query=S%C3%A4%C3%A4ski&owner_filter=LMU&pos=18&count=19