Norsk Luftfartsmuseum

Republic F-84G Thunderjet

Betegnelse

Thunderjet

Historikk

F-84 Thunderjet fløy første gang i februar 1946 og ble levert i et større antall til det amerikanske luftforsvaret (USAF). Flytypen var bl.a. i aksjon under krigen i Korea der den viste seg effektiv i angrep mot bakkemål. I 1950-årene leverte amerikanske myndigheter F-84E og F-84G til en rekke land i og utenfor NATO. Da produksjonen opphørte i 1953 var det bygget totalt 4457 fly, hvorav 3025 av G-modellen.

Thunderjet er den flytypen Luftforsvaret har hatt flest av. Mellom september 1951 og mai 1955 fikk Norge under den amerikanske våpenhjelpen seks F-84E og 200 F-84G. Seks skvadroner var oppsatt med Thunderjet. F-84E ble brukt av fotovingen som ver en del av 338 skvadronen. I juli 1960 ble de siste F-84G tatt ut av tjeneste, og F-86 Sabre overtok.

Luftforsvarsmuseets F-84G Thunderjet har serienummer 52-8465 og kom til Norge i oktober 1953. Flyet tjenestegjorde både ved 330 og 331 skvadronen før det ble overført til 338 skvadronen på Ørlandet der den ble gitt koden MU-P. Flyet ble tatt ut av tjeneste i april 1960 etter 1048 timers flytid.

Beskrivelse

MU-P har skrog i ulakkert aluminium med Luftforsvarets rondeller over og under vingeflatene, samt på hver side av skroget bak vingene. Bak rondellene på skroget er serienummeret malt i svart. Rundt luftinntaket er det malt en sort ring med et gult lyn på hver side. Haleroret har et sort felt med et lyn i gult. Over dette feltet står flyets bokstav ”P” i sort. Deler av skrogplatene er erstatter av plexiglass for å vise flyets konstruksjon og tekniske utstyr.

Referanser

  • Roar Glenne: Oppdrag Utført, Norges luftmilitære kulturarv
  • Mo og Sælensminde: Norske Militærfly
  • Arheim m.fl.: Fra Spitfire til F-16.
  • Jane’s: All the World’s Aircraft of 1952

Relaterte artikler

http://www.luftfartshistorie.no/fly/Republic_F-84G_Thunderjet

http://www.luftfartshistorie.no/fly/F-84_G_Thunderjet_personlige_kjennetegn

http://www.luftfartshistorie.no/~luftfart/wiki/images/6/69/F-84_Thunderjet_liste_med_data.pdf

https://digitaltmuseum.no/021015698239/?query=F-84&owner_filter=LMU&pos=3&count=63

https://digitaltmuseum.no/021015549143/?query=F-84&owner_filter=LMU&pos=9&count=63

https://digitaltmuseum.no/021015550143/?query=F-84&owner_filter=LMU&page=2&pos=29&count=63

https://digitaltmuseum.no/021015548754/?query=F-84&owner_filter=LMU&page=3&pos=61&count=63

https://www.youtube.com/watch?v=lJ4Myi387Fw

https://www.youtube.com/watch?v=4oIyXYXtQP0

https://www.youtube.com/watch?v=voixUMWvkV4