Norsk Luftfartsmuseum

Piper L-18C Super Cub «835»

Betegnelse

Super Cub

Lett observasjons- og kommunikasjonsfly

Historikk

Piper PA 18 Super Cub var en videreutvikling av Piper L-4 Grashopper, som US Army Air Force (USAAF) brukte som observasjons- og kommunikasjonsfly under den andre verdenskrig. Etter krigen ble flytypen forbedret med bl.a. større motor og større vindusareal for bedre utsyn for observasjon. På oppdrag fra den amerikanske hær ble det bygget 838 eksemplarer av PA 18. Disse flyene fikk betegnelsen L-18C, og 108 eksemplarer av denne produksjonen ble levert som våpenhjelp til allierte land.

Norge mottok 16 fly av typen Piper L-18C Super Cub i mai 1955. Flyene ble, etter at flygere fra Hæren hadde fått elementær flygerutdannelse ved Luftforsvarets Flygeskole på Værnes og ved Bombe og Skyteskolen (LBSS) på Sola, fordelt til de ulike artilleriavdelingene. Oppgaven var å utføre artilleriobservasjon, der man skulle utnytte terrenget som kamuflasje. Super Cub ble tatt ut av tjeneste i 1992 og de syv gjenværende flyene ble overlevert til Norsk Aero Klubb via amerikanske myndigheter. To fly er senere tilbakeført til Forsvarsmuseet for bevaring.

Luftforsvarsmuseets Piper L-18C Super Cub har serienummer 53-4835. Da flyet kom til Norge i 1955 fikk det først kjennetegnet F-AM, men i 1972 ble dette endret til ”835”.

Beskrivelse

Skrog og vinger er malt i olivengrønt og jordbrunt kamuflasjemønster. Vingespisser, sideror og motordeksel er lakkert med et orange fluoriserende felt. Luftforsvarets rondeller er synlige over og under bæreflatene, samt på skroget. Kjennetegnet ”835” er malt i hvitt på vertikalfinnen.

Referanser

  • Roar Glenne: Oppdrag Utført, Norges luftmilitære kulturarv
  • Arheim m. fl.: Fra Spitfire til F-16
  • Jane’s: All the World’s Aircraft 1950-51
  • Green & Swanborough: Civil Aircraft Directory

Relaterte artikler

http://www.luftfartshistorie.no/fly/Piper_L-18C_Super_Cub

http://digitaltmuseum.no/021015520397/?query=Piper%20L-18C&owner_filter=LMU&pos=3&count=7

http://digitaltmuseum.no/021015549689/?query=Piper%20L-18C&owner_filter=LMU&pos=4&count=7

http://digitaltmuseum.no/011025402280/?query=Piper%20L-18C&owner_filter=LMU&owner_filter=FMU&pos=0&count=10

https://www.youtube.com/watch?v=2B8UQd2HaeQ