Norsk Luftfartsmuseum

Northrop RF-5A(G) Freedom Fighter «102»

Betegnelse

RF

Freedom Fighter

Historikk

Northrops F-5 Freedom Fighter ble utviklet som et lett supersonisk jagerfly/jagerbomber. Flyet hadde enkel avionikk og var lett å vedlikeholde. Prototypen fløy første gang i juli 1959 og resulterte i treningsflyet T-38 og jagerflyet F-5. I 1962 kunngjorde Forsvarsdepartementet i USA at flytypen F-5 var utpekt som våpenhjelp til allierte land. Den ble senere levert til 35 land i flere versjoner. Det ble bygget ca. 800 fly av typen F-5A og F-5B (toseter). RF-5A var en fotorekognoseringsversjon av F-5A. Luftforsvaret kjøpte 16 av de 89 RF-5A som ble produsert.

Da Luftforsvaret i 1963 skulle finne en avløser for jagerflyene Sabre, F-86F og F-86K, falt valget på F-5A/B. Kriteriene som ble lagt til grunn var at flytypen kunne tilpasses mange ulike luftoperasjoner, var kostnadseffektiv i drift og kunne anskaffes innenfor en fastsatt økonomisk ramme. I 1969 skiftet Luftforsvarets ut 717 skvadronens gamle fly for fotorekognosering, RF-84F, med nye RF-5A. Da 717 skvadronen ble lagt ned i 1979, ble RF-5A overført til 336 skvadron på Rygge Flystasjon, som var den siste avdelingen som brukte F-5. RF-5A ble tatt ut av tjeneste sommeren 2000.

Luftforsvarsmuseets fly, ”102”, har serienummer 68-9102 og kom til Norge i juni 1969. På 717 skvadronen fikk flyet tildelt kjennetegnet AZ-J.  Det ble tatt ut av operativ tjeneste i 1982 og overført til Luftforsvarets Skolesenter på Kjevik som instruksjonsmateriell. Flyet hadde da 2931 timers total flytid. I 1993 overtok Forsvarsmuseet flyet og det ble en del av Luftforsvarsmuseet i Bodø. Der er det plassert på sokkel i rotunden i Norsk Luftfartsmuseum.

Beskrivelse

Flyet er i den opprinnelige sølvfargen og polituren fra fabrikken.  Det er utstyrt med Luftforsvarets rondeller over venstre og under høyre bæreflate, samt på hver side av luftinntaket. ”102” er malt i svart på vertikalfinnen. Over nummeret står 336 skvadronens merke, en svale m/lyn.

Referanser

  • Roar Glenne: Oppdrag Utført, Norges luftmilitære kulturarv
  • Chant: The World’s greatest Aircraft.
  • Arheim m.fl.: Fra Spitfire til F-16.
  • Rand McNally: Encyclopedia of Military Aircraft

Relaterte artikler

http://www.luftfartshistorie.no/fly/Northrop_F-5A/RF-5A_Freedom_Fighter

http://www.luftfartshistorie.no/fly/Republic_RF-84F_Thunderflash

http://www.luftfartshistorie.no/fly/Northrop_F-5_i_norsk_tjeneste

https://digitaltmuseum.no/021015550975/gallery?query=RF-5A&owner_filter=LMU&pos=0&count=7

https://digitaltmuseum.no/011014894873/?query=RF-5A&owner_filter=LMU&pos=1&count=7

https://digitaltmuseum.no/021025645437/?query=RF-5A&owner_filter=FMU&owner_filter=FMU-KM&pos=0&count=2

https://digitaltmuseum.no/021025478405/?query=RF-5A&owner_filter=FMU&owner_filter=FMU-KM&pos=1&count=2

https://www.youtube.com/watch?v=y-y_FKJrDqU