Norsk Luftfartsmuseum

North American T-6/J Harvard

Betegnelse

Harvard

Texan

Historikk

Flytypen Texan/Harvard var de alliertes viktigste treningsfly under den andre verdenskrigen, og produksjonen var i størrelsesorden mer enn 17.000 eksemplarer.  Prototypen på Harvard, North American NA -16-1, fløy første gang i 1935. Flytypen er i USA kjent som ”Texan”, mens britene ga den navnet ”Harvard” etter kjøpet av 200 fly i 1938. Over 30 land har hatt Harvard i sitt flyvåpen. Flytypen var i bruk inntil 1995 (Sør-Afrika), og fremdeles er det mange flygende eksemplarer å se.

Luftforsvarets fly var bygget i Canada og dels i USA. Til sammen ble 40 fly av denne typen var i bruk i Luftforsvaret. Norske flygere fikk sin trening på Harvard helt fra det første flykullet på Moose Jaw i Canada i 1941. Norske flygere fikk sin utdanning i Storbritannia fra januar 1945 og Luftforsvaret og totalt 22 Harvard Mk. IIB var innom treningsleiren før våpenhvilen trådte i kraft. I Norge ble flyene etter krigen fordelt til Flyskolen på Gardermoen, men i tillegg også andre avdelinger. Flytypen ble etter hvert faset ut da videregående flygeropplæring ble overført til USA og Canada i 1955.

Luftforsvarsmuseets fly, North American T-6J Harvard Mk.V, har serienummer 52-8570. Flyet har tilhørt Luftwaffe og hadde vesttysk registrering AA+622. Flyet er bygget av Canadian Car & Foundry i 1953. Som en del av våpenhjelpprogrammet ble det i 1956 overtatt av Luftwaffe. I 1966 ble flyet strøket av registeret, overført til Luftwaffemuseum og senere overtatt av Forsvarsmuseet i Norge. Da Luftforsvaret aldri hadde varianten Mk.V, valgte man under restaureringen å bygge flyet om til en Mk.IIB. Flyet fikk registreringen M-BS, der M var neste ledige individuelle bokstav og framstår som om det var i tjeneste i Norge på 1950-årene.

Beskrivelse:

Skroget er malt i flaggblått, vingene er kromgule. Norske rondeller med hvit kant er malt på skroget, samt over og under bæreflatene. På skrogsidene er det hvite registreringsnummer under ”windshield” og på vertikalfinnen.

Referanser

  • Roar Glenne: Oppdrag Utført, Norges luftmilitære kulturarv
  • Arheim m.fl.: Fra Spitfire til F-16.
  • Jane’s: All the World’s Aircraft 1945
  • Mondey: American Aircraft of World War II

Relaterte artikler

http://www.luftfartshistorie.no/fly/North_American_T-6H/J_Harvard

http://www.luftfartshistorie.no/fly/Mitt_f%C3%B8rste_m%C3%B8te_med_Bod%C3%B8

https://digitaltmuseum.no/021015549271/?query=Harvard&owner_filter=LMU&pos=1&count=36

https://digitaltmuseum.no/021015549537/?query=Harvard&owner_filter=LMU&pos=3&count=36

https://digitaltmuseum.no/021015547836/?query=Harvard&owner_filter=LMU&page=2&pos=33&count=36

https://digitaltmuseum.no/021015697460/?query=Harvard&owner_filter=LMU&page=2&pos=31&count=36

https://www.youtube.com/watch?v=3aKOiB7tFWM

https://www.youtube.com/watch?v=sN8hFV_0dpM