Norsk Luftfartsmuseum

North American F-86 F Sabre

Betegnelse

Sabre

Sabrejet

Historikk

Sabre ble amerikanernes viktigste jagerfly under krigen i Korea, 1950 til -53. Flytypen var under planlegging allerede i 1944, men da amerikanerne fikk kjennskap erfaringene med de tyske jetjagerne, ble planene lagt om og flytypen fikk bakoverstrøkne vinger og turbojet med aksial kompressor. Dette ga flyet en hastighet på tett om mot Mach 1 (lydhastigheten).

Sabre F-86 ble produsert i USA og fem andre land, og den ble bygget i et antall av over 8000 i mange varianter. Flytypen var i produksjon fra 1947 til 1961. F-86F var i bruk inntil 1994 (Bolivia) og har sannsynligvis slått de fleste rekorder når det gjelder operativ alder på jetjagere. Jagerbomberen F-86F kom til Norge som erstatning for F-84 Thunderjet. De første 30 F-86F kom i 1957, og fram til 1961 ble det levert totalt 116 fly av denne flytypen. De siste F-86F ble utrangert i 1967 og hugget opp eller levert tilbake til USA. Noen få ble satt til side for museumsformål.

Luftforsvarsmuseets F-86F har serienummer 53-1206 fra USAF. Det kom til Norge i 1958 som en del av NATOs våpenhjelpprogram, og flyet hadde en akkumulert flytid på 824 timer da det ble overført til 336 skvadronen på Rygge. Etter kort tid gikk flyet videre til 331 skvadronen i Bodø og fikk påført bokstavkoden FN-D. I 1961 kolliderte FN-D med et annet fly i lufta under luftkamptrening, men skadene var heldigvis små. Året etter ble flyet overført til 338 skvadronen på Ørlandet. Der hørte det hjemme inntil det ble tatt ut av operativ tjeneste i 1966 og lagret. Flyet hadde da oppnådd en flytid på 2774 timer. I 1978 ble det overført til Forsvarsmuseet. Det ble da restaurert og fikk den bemaling og merking det hadde hatt ved 331 skvadronen.

Beskrivelse

Flyet framstår i ulakkert aluminium. Luftinntak og 331 skvadronens lyn på skrogsiden er malt i blått. ”Fin-flash” i nasjonalfargene på vertikalfinnen. Tegneseriefiguren Dennis vises på venstre skrogside. Kjennetegn og serienummer er i svart. Bæreflatene har Luftforsvarets rondeller på over- og underside.

Referanser

  • Roar Glenne: Oppdrag Utført, Norges luftmilitære kulturarv
  • Chant: The World’s greatest Aircraft.
  • Arheim m.fl.: Fra Spitfire til F-16.

Relaterte artikler

http://digitaltmuseum.no/021015550330/?query=F-86&owner_filter=LMU&page=5&pos=98&count=112

http://digitaltmuseum.no/021015547831/?query=F-86&owner_filter=LMU&page=4&pos=89&count=112

http://digitaltmuseum.no/021015549178/?query=F-86&owner_filter=LMU&pos=8&count=112

http://digitaltmuseum.no/021015697457/?query=F-86&owner_filter=LMU&pos=6&count=112

http://digitaltmuseum.no/021015549179/?query=F-86&owner_filter=LMU&pos=5&count=112

http://www.luftfartshistorie.no/fly/North_American_F-86_F_Sabre

http://www.luftfartshistorie.no/fly/Havarier_i_L%C3%B8dingen_i_Nordland

http://www.digitalcombatsimulator.com/en/products/sabre/

https://www.youtube.com/watch?v=O0XLmZNuYBo

https://www.youtube.com/watch?v=7flaC9tBmi4

https://www.youtube.com/watch?v=rDSHuTvxdEo