Norsk Luftfartsmuseum

Tegning: Bengt Stangvik.

Noorduyn Norseman Mk. VI

Prosjekt Noorduyn Norseman MK.VI, S.No: 44-70546, LN-PAB

Noorduyn Norseman var et kanadisk, en-motors, sivilt og militært transportfly produsert av Noorduyn Aircraft Ltd.

Flyet var på vingene første gang i 1935. Det kunne utstyres med enten hjulunderstell, ski eller flottører. Da produksjonen opphørte 1959 var det bygget i alt 903 fly.


Norseman i norsk tjeneste

25 Norseman ble tildelt Luftforsvaret og ble brukt i «Norsemanvingen» ved 333 skvadron fra 1945 til 1959. Flyet ble og benyttet av Widerøes Flyveselskap, Fjellfly og Polarfly. Etter andre verdenskrig opererte Widerøe Finnmarksruten mellom Tromsø og Kirkenes for SAS med Norseman på flottører. Flyene ble faset ut i 1954 da selskapet fikk sine første DHC-3 Otter-fly.


Museets Norseman

Museets Norseman var Norges første sivilregistrerte Noorduyn Norseman Mk. VI og fikk registrering LN-PAB. Flyet ble registrert i det Narvikbaserte flyselskapet Polarfly 17. juli 1947 og fløy i dette selskapet fram til 17. desember 1948. En av aksjeeierne i Polarfly A/S var flypioneren Gidsken Jakobsen fra Narvik. Polarfly A/S ble så kjøpt opp av Widerøe’s Flyveselskap. Dette gjorde at LN-PAB således også ble ett av de første Norseman-flyene i Widerøe’s Flyveselskap. Den 8. juli 1949 ble flyet formelt registrert i det nye selskapet.

Norseman LN-PAB i Polarfly A/S merking 1947-48.

Norseman LN-PAB i Polarfly A/S merking 1947-48.

Flyet ble noe skadet i en landing på Koksabukta ved Fornebu den 17. august 1950. Etter nødvendige reparasjoner ble flyet tatt i bruk igjen og vesenlig fløyet på oppdrag i Nord-Norge.

Under landing på Gavnevann i 1952, traff flyet en landtunge og gikk rundt. Flyet var etter sigende ute på oppdrag for den norske etterretningstjenesten.


Restaureringen

Vraket av flyet ble berget fra Gavnevann av et team fra Norsk Luftfartsmuseum i 2002.

Selve restaureringsprosjektet kom for alvor i gang høsten 2005. Det er lagt ned mange tusen arbeidstimer, mange av dem på frivillig basis. Ivan Kristensen, Halvor Nilsen fra Bodø Luftfartshistoriske Forening (BLHF), har sammen med museet, stått i spissen for restaureringen. Ennå gjenstår mange timers arbeid.

Du kan se motoren, en Pratt & Whitney 1340, til Norseman museets utstilling.

To fly av samme typen er utstilt i Norge, ett på Flysamlingen på Gardermoen og ett på Flymuseet på Sola.

Norseman LN-PAB utenfor restaureringsverkstedet i 2007. Foto: Ernst Furuhatt

Norseman LN-PAB utenfor restaureringsverkstedet i 2007. Foto: Ernst Furuhatt

 

Norseman ved Flysamlingen, Gardermoen. Foto: Anders Utgård.

Norseman R-AV ved Flysamlingen, Gardermoen. Foto: Anders Utgård.

 

Følg Prosjekt Noroduyn Norseman MK.VI LN-PAB (BLHF)

Data om flyet:
Type: Noorduyn Norseman Mk.VI.
Serienummer: 44-70546 C/N: 811
Bygget: 28.02.45.
Overført til Europa: 29.03.45.
Levert Polarfly A/S: LN-PAB – 17.07.47. (C of A: No.191.) (C of R.: No.168)
Reg. Widerøe’s Flyveselskap & Polarfly A/S: 08.07.49.
Havarert Gavnevann 03.09.52.
Slettet fra registeret: 05.11.53.