Norsk Luftfartsmuseum

Dassault Mirage III E

Dassault Mirage III-E

Mirage ble utviklet for å møte et fransk krav fra 1954 om bygging av et lite allværs avskjæringsfly med overlydshastighet. To versjoner av Mirage ble prøvet ut og forkastet, før Dassault satset på den større Mirage III, som fløy første gang i november 1956. Flytypen ble produsert i stort antall for det franske forsvaret og for eksport. Den ble en stor kommersiell suksess for flyfabrikanten Dassault.

Mirage III er produsert i hovedtypene Mirage III B (toseters skolefly), Mirage III C (enseter avskjæringsjager), Mirage III E (enseters jagerbomber) og Mirage III R (rekognoseringsfly).

Museets Mirage

Museets eksemplar er en Mirage 3E, med serienummer 588. Det var i operativ tjeneste inntil februar 1993 med merkingen 3-XK, og tilhørte 3 Escadre de chasse (3rd fighter wing). Dette var den siste Mirage 3E avdeling i Nancy før de nye Mirage 2000D overtok den operative rollen. Tidligere, i 1989 og 1990, tilhørte 3-XK EC1/3 «Navarre», første skvadron i tredje ving med merkingen 3-IL.

Flyet ble gitt som gave fra det franske luftforsvaret i 1993 til Norsk Luftfartsmuseum, men det eies av Forsvarsmuseet.

Dassault Mirage III E på lageret.

Dassault Mirage III E på lageret.