Norsk Luftfartsmuseum

Messerschmitt Bölkow-Blohm BO 105 CBS

Betegnelse

Tysk lett tomotors helikopter

Historikk

Messerschmitt-Bölkow-Blohm Bo 105 er et lett tomotors helikopter og hadde første flytur i 1967. Det ble introdusert på markedet i 1970. Helikopteret ble lisensprodusert i mange land, men størstedelen av produksjonen foregikk i Tyskland og Canada. MBB ble en del av Eurocopter i 1991, og produksjonen av BO 105 fortsatte fram til 2001. MBB BO 105 ble bygget både i sivile og militære versjoner.

Da helikopteret var i Norsk Luftambulanses tjeneste hadde det kjennetegn LN-OSZ og var operativt fra 1984 til 2005. MBB BO 105 CBS er spesialbygget for rednings- og ambulansetjeneste, og kabinen er derfor forlenget med 0,25 meter i forhold til andre modeller. LN-OSZ hadde ingen fast base, men ble rotert rundt for å dekke det oppsatte serviceprogrammet for de andre helikoptrene.

Mandag den 1. juni 2015 ble LN-OSZ heist ned fra sokkelen utenfor inngangen til Stiftelsen Norsk Luftambulanse i Drøbak for å fraktes til Norsk Luftfartsmuseum i Bodø. Ambulansehelikopteret vil få en fremtredende plass i den nye sivile utstillingen sammen med redningshelikopteret Sea King.

Beskrivelse

Helikopteret er malt etter Norsk Luftambulanses fargeskjema.

Referanser

Relaterte artikler

https://www.youtube.com/watch?v=UL0eHwG_rk4

https://www.youtube.com/watch?v=ZrjjjIgk354

https://www.youtube.com/watch?v=JLndJHdqFJk