Norsk Luftfartsmuseum

Kjeller F.F.9 Kaje I

Betegnelse

Norsk militært skolefly.

Historikk

F.F.9 Kaje var det siste i rekken av egenkonstruksjoner i treverk og duk ved Hærens Flyvemaskinfabrik på Kjeller. Flyet erstattet eldre skolefly og ble en robust og pålitelig maskin med gode flyegenskaper. Skroget var tegnet ved flyfabrikken og tilpasset en spesielt innkjøpt tysk motor. Vingeprofilen var også tysk, ”Göttingen”, og bygget på lisens. Prototypen var klar for testflyging i november 1921. Fram til juni 1924 var betegnelsen på flytypen F.F.9, da ble det bestemt at flyet skulle omtales som ”Kaje”. Det ble til sammen bygget 19 fly av type Kaje I. Flytypen ble produsert i tre utgaver, Kaje I, II og III, og var i tjeneste i Hærens Flyvåpen fra 1922 til 1935.

Luftforsvarsmuseets Kaje var byggenummer 76 fra flyfabrikken og fikk registreringsnummer ”33”. Dette var fly nummer to i den første serien på 10 fly. Flyet ble overtatt av Flyveskolen i juni 1922. I 1925 kolliderte ”33” med et annet fly under landing og fikk store skader. Flyet ble reparert, og i 1927 ble det overført til Nordenfjeldske Flyveavdeling på Værnes. Onsdag 15. juni 1931 tok flyet av fra Værnes for siste gang. Oppdraget var å gjøre seg kjent med artilleriets skytefelt ved Rødmosjøen i Leksdalen. I sydvestre del av Rødmosjøen traff flyet vannflaten. Flygeren reddet seg i land, men passasjeren omkom. Etter 75 år på bunnen av innsjøen ble Kaje ”33” hevet og senere restaurert. Flyet er nå en enestående dokumentasjon på Norges flytekniske nivå på begynnelsen av 1920-tallet.

Beskrivelse

Olivengrønn farge med bånd i nasjonalfarger over og under vingene. Sideror i flaggfarger med påskrift 33/F.F.9/Kaje. Registreringsnummer 33 i svart på begge skrogsider.

Referanser

  • Roar Glenne: Oppdrag Utført, Norges luftmilitære kulturarv

Relaterte artikler

http://www.luftfartshistorie.no/fly/Kjeller_F.F.9_Kaje_I

http://www.luftfartshistorie.no/fly/H%C3%B8ydem%C3%A5ler

https://digitaltmuseum.no/021015547786/?query=Kaje&owner_filter=LMU&page=4&pos=82&count=85

https://digitaltmuseum.no/021015695581/?query=Kaje&owner_filter=LMU&pos=0&count=85

https://digitaltmuseum.no/021015695574/?query=Kaje&owner_filter=LMU&pos=1&count=85

https://digitaltmuseum.no/021015695622/?query=Kaje&owner_filter=LMU&pos=2&count=85

https://digitaltmuseum.no/021015695563/?query=Kaje&owner_filter=LMU&page=2&pos=34&count=85

https://digitaltmuseum.no/021015695549/?query=Kaje&owner_filter=LMU&page=4&pos=73&count=85