Norsk Luftfartsmuseum

Jet Commander

Historikk

Flyfabrikken Aero Commander var i drift i tidsrommet 1944 til 1986. Fra 1958 til -81 var fabrikken et datterselskap under Rockwell International, for senere å bli solgt til Gulfstream Aerospace. Da fabrikken startet opp besto produksjonen hovedsakelig av enmotors, lette sportsfly. I 1950 startet serieproduksjonen av en tomotors variant, Aero Commander 520, med plass til fem eller syv passasjerer. Denne modellen ble senere kontinuerlig modifisert og utviklet. Aero Commander ble etter hvert kjent for sine små propell- og jetfly, spesielt beregnet for forretningsfolk.

Aero Commander modell 1121 Jet Commander, fløy første gang i 1963. Det var et jetfly beregnet for transport av travle forretningsfolk. Flyet hadde plass til to flygere og opp til åtte passasjerer, og kunne operere fra små flyplasser. På grunn av at Rockwell International allerede produserte et jetfly i samme klasse, Sabreliner, ble Jet Commander i 1968 solgt til Israeli Aircraft Industry (IAI). Flytypen ble nå kjent under navnet Westwind, og videreutviklet. Produksjonen i Israel varte til 1987, og totalt ble det bygget 442 eksemplarer av Jet Commander og Westwind.

Museets Jet Commander har ikke vært i kommersiell bruk i Norge. Den var ett av fire fly som ble innkjøp fra USA som undervisningsmateriell for flylinjene på videregående skoler (Bardufoss, Bodø, Sola og Sogn, Oslo). Flyet som nå står utenfor Norsk Luftfartsmuseum som blikkfang, har vært brukt i undervisningen på flyfaglinja i Bodø. Jet Commander N899S rullet ut fra fabrikken i USA i 1967. Kjøperen var Scovill Manufacturing Company. Fram til 1988, da flyet ble tatt ut av aktiv tjeneste, var det ni ulike eiere av flyet. Registreringsbokstavene var da N16SK.

Referanser

  • Jane’s: All the World’s Aircraft 1964-65
  • Monday: The Illustrated Encyclopedia of Aircraft

Vil du vite mer?

http://digitaltmuseum.no/021015551656?query=Aero%20Commander&owner_filter=LMU&pos=0&count=4

http://digitaltmuseum.no/011014900821?query=Aero%20Commander&owner_filter=LMU&pos=1&count=4

http://digitaltmuseum.no/011014901345?query=Aero%20Commander&owner_filter=LMU&pos=2&count=4

http://digitaltmuseum.no/011014900814?query=Aero%20Commander&owner_filter=LMU&pos=3&count=4

https://www.youtube.com/watch?v=q6oQbvPpdfM

https://www.youtube.com/watch?v=CTtBUnr9DWo