Norsk Luftfartsmuseum

Fairchild PT-19 Cornell

Betegnelse

Amerikansk toseters skolefly for begynnere

Cornell

Historikk
Dette skoleflyet ble opprinnelig utviklet for den amerikanske hærens flyvåpen (USAAC) i 1939. Flyfabrikken Fairchild hadde betegnelsen M-62, men under krigen ble flytypen videreutviklet og fikk de amerikanske betegnelsene PT-19, PT-23, PT-26. Den eksteriørmessige forskjellen var i begynnelsen henholdsvis åpen cockpit på PT-19 og innelukket kabin på PT-26. PT står for ”Primery Trainer”. Totalt ble det bygget 8130 eksemplarer i forskjellige varianter av Fairchild Cornell.

Etter at kampene i Norge under den andre verdenskrig var over, ble det etablert en treningsleir, ”Little Norway”, i Toronto, Canada. Fairchild PT-19 Cornell ble valgt som skolefly. 35 fly ble de første årene kjøpt for norske midler eller kom som gaver. Fra 1942 til 1944 ble 50 PT-26 levert på låne- og leiebetingelser. Etter krigen ble Cornell brukt som treningsfly av Flygeskolen og som kommunikasjonsfly ved skvadroner og stasjoner. Mellom 1955 og 1958 ble alle flyene avhendet til sivile brukere.

Luftforsvarsmuseets Cornell var opprinnelig en Faichild M-62B/PT-26. Flyet ble bygget på lisens i Canada, overtatt av norske myndigheter og påført registreringen 261 i ”Little Norway”. Etter at flyet kom til Norge etter krigen hadde det en omflakkende tilværelse mellom militære og sivile brukere. Under landing på Hamar i 1952 havarerte flyet. Senere ble det bygget opp med deler fra en PT-19 og fløy en kort tid på sivilt register som LN-BIS. Tilbake i Luftforsvaret ble flyet overdratt til Forsvarsmuset og utvalgt til å formidle temaet treningsleiren ”Little Norway” i Luftforsvarsmuseet.

Beskrivelse
Skroget er malt i lys blå farge, vingene i ”training yellow”. Over og under vingene, samt på sideroret, er det bånd i norske flaggfarger. Flyet har registreringsnummeret 163 i hvitt på hver side av skroget. På motordekselet er navnet, ”Spirit of Little Norway”, malt i gult.

Referanser

  • Roar Glenne: Oppdrag Utført, Norges luftmilitære kulturarv
  • Arheim m.fl.: Fra Spitfire til F-16.
  • Jane’s: All the World’s Aircraft 1943-44
  • Mondey: American Aircraft of World War II

Relaterte artikler

https://digitaltmuseum.no/021015549275/?query=fairchild&owner_filter=LMU&pos=1&count=107

https://digitaltmuseum.no/021015696087/?query=fairchild&owner_filter=LMU&pos=8&count=107

https://digitaltmuseum.no/021015698099/?query=fairchild&owner_filter=LMU&pos=6&count=107

https://digitaltmuseum.no/021015545281/?query=fairchild&owner_filter=LMU&pos=10&count=107

https://digitaltmuseum.no/021015698115/?query=fairchild&owner_filter=LMU&page=2&pos=47&count=107

http://www.luftfartshistorie.no/fly/Fairchild_PT-19_Cornell

http://www.luftfartshistorie.no/fly/Testtur_med_Fairchild_Cornell

https://www.youtube.com/watch?v=ZVyeASMWJZM