Norsk Luftfartsmuseum

De Havilland Canada DHC-3 Otter

Betegnelse

En-motors lett transportfly for upreparerte korte rullebaner (STOL) med hjul/ski/flottører

Single-Otter

Historikk

De Havilland Canada ble grunnlagt i 1928 for produksjon og vedlikehold av den engelske flyfabrikken de Havillands produkter i Nord-Amerika. Under 2. verdenskrig vokste fabrikken i Toronto i takt med en økende produksjon av flytypene Tiger-Moth og Mosquito. Etter krigen måtte de Havilland Canada stole på utvikling av egne fly for å unngå nedleggelse. Selskapets nye fly ble en umiddelbar suksess. De to første flytypene, skoleflyet DHC-1 Chipmunk og det lette transportflyet DHC-2 Beaver, ble bygget i henholdsvis 1283 og 1657 eksemplarer mellom 1946 og 1967. DHC-3 Otter er på mange måter en større utgave av Beaver, beregnet på transport av passasjerer og varer i den kanadiske villmarken. Flytypen var første gang i lufta i 1951 og er senere produsert i 466 eksemplarer.

I 1953 besluttet Luftforsvaret å skifte ut Noorduyn Norseman med DHC-3 Otter. Norge var blant de første nasjonene som anskaffet flytypen. Med sin store lastekapasitet var DHC-3 ideell for oppgaven som rednings- og ambulansefly. I det internasjonale geofysiske året, som startet i 1957, var Norges bidrag forskning i Antarktis. Her bidro Luftforsvaret med to DHC-3 for å foreta skråfotografering av områdene i den norske sektoren, en aktivitet som fikk navnet ”Operasjon Pingvin”. Museets Otter ble bygget i 1955 (s/n 081), og det fløy for flere kanadiske flyselskaper før det ble overtatt av Forsvarsmuseet i 1988. I Norsk Luftfartsmuseum er flyet utstilt og merket, som et av flyene i ”Operasjon Pingvin”.

I 1954 fikk Widerøe’s Flyveselskap & Polarfly A/S en tre års kontrakt med SAS på å fly sjøflyruten mellom Tromsø og Vadsø. Flytypen DHC-3 Otter ble brukt fra 1955, og den ble svært populær i Finnmark, med en regularitet på 100 %. Ut over på 1960-tallet ble Otter selve arbeidshesten for selskapet. Da den framtidige kortbaneruta mellom Trondheim og Bodø skulle opprettes, ble det brukt DHC-3 sjøfly i perioden 1966 – 68. Flytypen ble brukt av Widerøe’s Flyveselskap fram til kortbaneflyplassene i Lofoten stor ferdig. Da sesongen for sjøflyrutene var slutt i 1971, ble selskapets tre Otter-fly solgt til Canada.

Referanser

  • Green: The Observer’s Book of Aircraft 1955.
  • Jane’s: All the World’s Aircraft 1966-67
  • Glenne: Oppdrag utført
  • Boeing Canada: High Lift
  • Arnesen: Grønne vinger over Norge

Vil du vite mer?

http://digitaltmuseum.no/021015698494?query=Otter&owner_filter=LMU&pos=8&count=900

http://digitaltmuseum.no/021015693264?query=Otter&owner_filter=LMU&pos=13&count=900#&gid=1&pid=1

http://digitaltmuseum.no/021015696868?query=Otter&owner_filter=LMU&pos=17&count=900#&gid=1&pid=1

http://digitaltmuseum.no/021015545713?query=Otter&owner_filter=LMU&page=3&pos=69&count=900

http://digitaltmuseum.no/021015550274?query=Otter&owner_filter=LMU&page=9&pos=211&count=900

http://www.luftfartshistorie.no/fly/De_Havilland_DHC-3_Otter

http://www.luftfartshistorie.no/fly/Luftfartens_utvikling_i_Nordland_gjennom_alle_tider

http://www.luftfartshistorie.no/fly/Hjem_til_jul

https://www.youtube.com/watch?v=bPSWUfI6oYY

https://www.youtube.com/watch?v=EyW9aoV2wZc

https://www.youtube.com/watch?v=jsnKWK3sFmY