Norsk Luftfartsmuseum

Canadair CF-104 Starfighter

Canadair CF-104 Starfighter er et amerikansk jagerfly lisensprodusert i Canada.

Om flytypen
Lockheeds XF-104 fløy første gang 7. februar 1954. YF-104A oppnådde som første fly i verden, en hastighet på to ganger lydens hastighet. Starfighter ble utviklet i over 20 varianter. Det amerikanske flyvåpen hadde et mindre antall F-104 i sine oppsetninger, men i Europa ble F-104G det viktigste jagerflyet i de fleste NATO-land i 1960-70 årene.

Canada kom med i F-104 programmet da det ble bestemt å utruste åtte kanadiske skvadroner i Europa med denne flytypen. Flyene ble produsert i Canada, og flyfabrikken Canadair Ltd. fikk kontrakten. Disse flyene fikk betegnelsen CF-104.

Starfighter i Norge
Hangarskipet USS «CROATAN» kom i august 1963 til Bodø med 23 F-104G til 331 skvadronen. Dette var fly produsert av flyfabrikken Lockheed i USA. I tillegg fikk skvadronen ytterligere tre fly i oktober samme året. Disse var produsert av Canadair.

I 1972 besluttet Luftforsvaret at også 334 skvadronen i Bodø skulle gå over til jagerflyet Starfighter, og 22 brukte CF-104 ble kjøpt fra Canada. Flyene var utstyrt som jagerbombere for bruk mot overflatefartøyer. De første flyene landet i Bodø sommeren 1973 etter at de var overhalt ved Scottish Aviation Ltd.

I januar 1982 begynte 334 skvadronen overgangen til F-16 for alvor. Starfighterne ble bare vedlikeholdsfløyet som en del av beredskapen.

22. april 1983 tok oberst Aamoth og general Schibbye av på den siste flyturen med en norsk Starfighter. Da hadde (C)F-104 vært i tjeneste i Luftforsvaret i 20 år, og fløyet over 100.000 timer.

Museets fly ”801”
Museets fly er Canadair CF-104 s/n 104802 (tidl. s/n 12801). Flyet kom nytt fra fabrikken I mai 1962. Det fløy totalt 1985:20 t ved Royal Canadian Air Force før det ble solgt til Norge og Luftforsvaret i 1972 og landet i Bodø i juli 1973. Etter 9 års tjeneste, og 1435:65 flytimer for 334 skvadronen, ble ”801” tatt ut av tjeneste og overlevert til Forsvarsmuseet. Loggboka viste da en total flytid på 3357:7 timer. Tirsdag 13. juli 1982 satt kapt. Rolf Noel i cockpit da ”801” ble fløyet til Gardermoen og overlevert Forsvarsmuseet.

Vil du vite mer?

Film:

Bilder:
> Se bilder på Digitalt Museum

Websider:
> Starfighterens venner i Norge
> Følg restaurering av Starfighter F-104 «project 637» på Facebook 
> Starfighter F-104 i Luftforsvaret – Luftfartshistore.no

Litteratur:

Artikkelen er skrevet av Per Arvid Tellemann. Kilder: Artikkel av Bjørn Hafsten i Norsk Flyhstorisk Tidskrift 2-96 og artikkel av Per-Jarle Sogn.