Norsk Luftfartsmuseum

Bell UH-1B Iroquois

Betegnelse

UH-1B

Huey

Middels tungt taktisk transporthelikopter.

Historikk

I 1950 undersøkte U. S. Army muligheter for en hurtigere forflytning av tropper og utstyr gjennom luften. Flyfabrikken Bell skapte da et konsept som ble revolusjonerende for utviklingen av senere helikoptre. Prototypen XH-40, med en T-53 gassturbin på 700 hk., fløy første gang i 1956. Klengenavnet ”Huey” kom som et resultat av den første militære betegnelsen på helikopteret, HU-1. Nøkkelen til suksess var bruken av en gassturbin i stedet for en stempelmotor.

Ut over på 1960-tallet ble helikopteret kjent som UH-1 ”Iroquoise”. Utgavene UH-1B og C, samt den større UH-1D ble benyttet i stor grad av de amerikanske styrkene til taktisk transport i Vietnam. Den sivile utgaven fikk betegnelsen Bell 204.

Luftforsvaret mottok de fire første UH-1B i juli 1963 som en del av NATO’ våpenhjelpprogram. 339 skvadronen ble gjenopprettet på Bardufoss som helikopterskvadron, og også skvadronene 720 og 719 ble oppsatt med UH-1B. Skvadronenes primæroppgave var støtteoppdrag for Hæren. Sekundæroppgaven var redningstjeneste, militær transport og støtte til det sivile samfunnet.

Luftforsvarsmuseets Bell UH-1B, 64-14079/079, ble overtatt av Luftforsvaret 20.oktober 1966 og var ved 720 skvadronen i hele sin operative periode i Norge.  I april 1978 ble maskinen tatt ut til å tjenestegjøre i NORAIR, som en del av den norske styrken til FN i Libanon (UNIFIL). Tilbake på Rygge i juli 1979 ble helikopteret igjen malt i den originale olivengrønne fargen. Da UH-1B på slutten av 1980-tallet ble skiftet ut med Bell 412, hadde 64-14079/079 opparbeidet en flytid på 720 skvadronen på 8128,8 timer. Helikopteret ble overført til Forsvarsmuseet i 1995 for å formidle historien om Norges FN-engasjement.

Beskrivelse

Helikopteret er lakkert i hvitt med UN i svart på begge lastedørene. For øvrig har det samme merking som andre norske UH-1B.

Referanser

  • Roar Glenne: Oppdrag Utført, Norges luftmilitære kulturarv
  • Arheim m. fl.: Fra Spitfire til F-16

Relaterte bilder og artikler

http://digitaltmuseum.no/011012734166/?query=Bell%20UH-1B&owner_filter=FMU&owner_filter=FMU-KM&pos=4&count=5

http://digitaltmuseum.no/021025645011/?query=Bell%20UH-1B&owner_filter=FMU&owner_filter=FMU-KM&pos=2&count=5

http://digitaltmuseum.no/021015548713/?query=UH-1B&owner_filter=LMU&page=2&pos=30&count=43

http://digitaltmuseum.no/021015639636/?query=UH-1B&owner_filter=LMU&page=2&pos=28&count=43

http://digitaltmuseum.no/021015552034/?query=UH-1B&owner_filter=LMU&pos=12&count=43