Norsk Luftfartsmuseum

Vil få Norwegian gave på plass

Publisert: 10-08-2018

Boeing maskinen som ble gitt i gave til Norsk Luftfartsmuseum i 2015, klargjøres nå gradvis for frakt over til museet.  –  Vi planlegger at vi skal få maskinen flyttet over for å bli en del av utstillingen neste år, sier direktør Hanne Jakhelln. 

Flyet LN-KKW, som var Norwegians første fly, står nå trygt på den militære flyplassen i påvente av transport til museet og en god integrering i utstillingen.

– Vi ønsker å maksimere potensialet for formidling av dette flotte flyet. Derfor jobber vi nå med en konseptplan, i tillegg må vi tenke på  flyets tilstand og behov for konservering, sier Jakhelln. 

Flymaskinen Boeing 737-300 ble gitt til museet allerede i 2015, men mangel på finansiering og utfordringer med logistikken har forlenget prosessen. I mellomtiden er det konservator Michael Lofthus som sørger for at flyet har det bra. – Flyet står godt beskyttet på militært område, og vi har tilsyn med flyet regelmessig, forsikrer Lofthus. Fuktregulator og oppvarming er på plass i flyet for å sikre at det holder seg godt, også innvendig.

  Hanne Jakhelln og Michael Lofthus ser frem til å få flymaskinen på plass

Åpen for publikum

Ett av spørsmålene vi må besvare før vi kan starte prosessen, er om flyet skal være tilgjengelig for publikum. Ønsket om å la publikum få tilgang til flyet, eller få bruke det på en annen måte, er stort, men må ses opp mot bevaringen av et historisk objekt. Dette er i følge vår konservator et tilbakevendende spørsmål i museumsverden.  

– Vi har en mulighet til å la folk få oppleve flyet på en annen måte enn når man er ute på reise, og det er et kontrollert miljø. Deltagelse og interaktivitet er noe vi ser et stort ønske om fra publikum. Men jo mer man lar folk bruke et objekt, jo mer vil det forverre tilstanden. Det er dilemmaet, sier Lofthus og setter det på spissen «Keep it forever, or let people use it». Vår plan fremover blir derfor å finne en god balanse mellom bevaring, bruk og opplevelser.

Direktør for museet, Hanne Jakhelln ser veldig frem til å få sluttført prosessen med å få flyet som en del av utstillingen. – Dette blir veldig spennende, og vi håper at vi klarer å skaffe finansiering så snart som mulig, slik at vi kan gå i gang med dette. 

 

 

Konservator Michael Lofthus sjekker blant annet dekkene for å se om de kan klare transportetappen bort til museet.

 

Les mer om Norwegian flyet her