A people connected & united

«Et folk blir samlet og forent», utstillingen viser hvordan nasjonen Norge blir samlet. Norge er et langt land, det tar dagevis å kjøre mellom nord og sør, de geografiske utfordringene er enorme.  Etableringen av luftfarten og nye rutenett knyttet landet sammen på en helt ny måte! Gjennom  modige og sterke personligheter,  følger vi den revolusjonerende utviklingen fra de første sjøflyene og fram til dagens høyteknologiske rutefly. De historiske flyene står sentralt i denne fortellingen, det startet med sjøflyene, etter hvert kommer landflyplassene og kortbanenettet med Twin Otteren i spissen. Vi følger utviklingen gjennom artige og personlige historier fra tidsvitner som opplevde denne spennende tiden. I dag vil 99% av befolkningen i Norge kunne reise til Oslo og tilbake til sitt hjemsted i løpet av en dag, dette er unikt i verden.

Arbeidsgruppe
Olav Gynnild (ansvarlig)
Karl Kleve
Bodil Nyaas
Ole Roger Pettersen
Bernt Olsen-Hagen
Truls Bringslimark
Ulf Larsstuvold
Hanne Jakhelln