Utstilling: «Den lengste reisen (1940-45)»

Utstillingsperiode:  1. mars – 14. april 2012

Vandreutstillingen «Den lengste reisen (1940–45)» gir oss innsikt i omstendighetene rundt Kongefamiliens situasjon og liv under andre verdenskrig.

Utstillingen gir deg en unik anledning til å bli kjent med en av de mest dramatiske periodene i Norges historie. Du får se unike gjenstander som tilhører Kongen og Kongefamilien.

Kongens hjemkomst 7. juni 1945.

Kongens hjemkomst 7. juni 1945. Foto: ukjent/Det kongelige hoffs fotoarkiv

Med kong Haakon VII som symbolsk og dramatisk midtpunkt, formidles angrepet på Norge 9. april, kongefamiliens flukt gjennom landet, splittelsen og den påfølgende eksiltilværelsen i USA og England. Kongens aktive motstandskamp og hans sentrale rolle i det politiske spillet sikret og befestet kongehusets stilling hos det norske folk. Det jublende folkehavet som møtte kongen og kronprinsfamilien ved hjemkomsten 7. juni 1945 har siden stått som et symbol på det frie Norge.

Gjennom objekter, arkivalier og fotografisk materiale fra Slottets lite viste samlinger, får publikum oppleve nye sider ved en av de mest skjebnesvangre periodene i Norges historie.

 

_______________________________________________________________________

Utstillingen er produsert av Nasjonalmuseet.

Les mer om Den lengste reisen og de andre utstillingene på www.denkongeligereise.no

Den Kongelige Reise