Parkering

Det er tre timer gratis parkering for museets gjester.

Du må trekke en lapp i P-automaten, denne gir deg gratis parkering i inntil 3 timer.

Takst for fjerde time: kr. 21,-. Takst for femte time: kr. 26,-.

Er du annen besøkende (kurs & konferanse, selskap e.l.) eller planlegger et lengre besøk, kontakt resepsjonen for gratis parkeringslapp.

Parkeringsregler:

I tidsperioden kl. 08.00 – 18.00:
Tre timer gratis parkering mot trekk av p-billett
Deretter:
Takst for fjerde time: kr. 21,-
Takst for femte time: kr. 26,-

I tidsperioden kl. 18.00 – 08.00:
Ingen gratis parkering.
Takst for første time: kr. 21,-
Takst for andre time: kr. 26,-
Deretter pr. time frem til kl. 08.00: kr. 32,-