Norsk Luftfartsmuseum

Berlin ber om hjelp fra Bodø 

Publisert: 09-04-2018

Det ligger an til et godt samarbeid når det nå skal lages Kald Krig museum både i Bodø og på Check Point Charlie i Berlin. 

 

Det prestisjefulle Berlinmursenteret har tatt kontakt med Norsk Luftfartsmuseum for å lære av oss, når de nå skal i gang med nytt kald krig museum i Berlin. Denne forespørselen har resultert i besøk til Bodø og påfølgende invitasjon til besøk og studietur i Berlin. Ifølge Karl Kleve, som er historiker og leder av det foregående Isfronten prosjektet, så er dette en vinn-vinn situasjon for begge to. – Det er selvfølgelig en fjær i hatten å bli spurt om hjelp fra en så tung og anerkjent aktør, men mest av alt så er det en mulighet for å dra nytte av hverandre og etablere samarbeid fremover, sier Kleve. 

 

Faglig sterkt miljø i Bodø

Forespørselen var et resultat av tidligere kjennskap til hverandre ifølge Karl. Direktør for Berlin Wall Foundation, Axel  Klausmeier er en kjenning fra miljøet og kjente til at vi har jobbet lenge med formidling av kald krig. Dermed ønsket de å dra nytte av det faglige miljøet som var her oppe, samt å bedre kunne fortelle historien om kald krig i en internasjonal sammenheng. I følge Klausmeier under besøket i Berlin, så florerer det av museer i Berlin som fokuserer på Berlin. Det de mangler, som de håper å få hjelp til av oss, er å sette bitene inn i en større kontekst. – Når man fokuserer på seg selv så er det lett å miste det store bildet, som at det som skjedde i Bodø hadde konsekvenser for Berlin og omvendt, derfor vil vi jobbe sammen for å kunne fortelle historien om den kalde krigen i en større kontekst begge to, sier Karl. 

 

Personlige historier

Under Norsk Luftfartsmuseums besøk i Berlin før påske ble det drøftet hvordan et museum om kald krig skal se ut og hva det bør inneholde. Disse drøftingene belyste at begge institusjonene står overfor mange av de samme utfordringene og at man har mange av de samme tankene. Det ene er tanken om å sette de lokale historiene inn i en internasjonal kontekst, og det andre er at det er et stort ønske om også fortelle historien fra det menneskelige perspektivet. – En ting er å fortelle historien om statsoverhodene, Khrushchev og Cuba krisen, men vi skal ikke glemme å fortelle om hvordan den kalde krigen påvirket deg og meg. Se på fotavtrykket av krigen, om hvorfor folk flyttet dit de gjorde, sikringstiltak som ble gjort som påvirker enkelt menneske, fastslår Kleve. 

 

Karl Kleve og direktør for Norsk Luftfartsmuseum Hanne Jakhelln ser frem til å se på mulige måter å hjelpe hverandre og ikke minst linke museene opp mot hverandre interaktivt. – Det å samarbeide med så profesjonelle aktører vil være med på å styrke arbeidet vårt frem mot etableringen av Kald Krig museum i Bodø, sier Jakhelln.

  Direktør for Berlinmursenteret Axel Klausmeier, ønsker å jobbe tett med Norsk luftfartsmuseum når de nå skal lage nytt museum i Berlin.

 Karl Kleve har ledet Kald krig prosjektet Isfronten og arbeidet med formidling av dette i mange år. Dermed ligger det mye kompetanse i Bodø om temaet allerede. Her presenterer Kleve litt av Norsk Luftfartsmuseums tanker om et nytt museum på møtet i Berlin.

 Berlin Wall Memorial består av 1, 4 kilometer med minnesmerke og rester av Berlinmuren, samt et dokumentasjonssenter. Stedet er et av det mest besøkte i Berlin med en million besøkende i året.

 Axel Klausmeier og Susanne Muhle fra Berlinmursenteret forvalter av et av verdens største kulturminner, men ser etter hjelp fra Nord når de skal sette hendelsene i Berling inn i en større kontekst