Avinor Museum

Avinor Museum er en integrert del av Norsk Luftfartsmuseum.

UTSTILLINGENE
Avinor Museums utstillinger tar utgangspunkt i en flyreise hvor vi ønsker å presentere det inntrykk passasjerene får ved en flytur.

Utstillingene omfatter også:

  • Bodø flytårn
    Den gamle tårnkabinen på Bodø lufthavn er plassert på toppen av Norsk Luftfartsmuseum.
  • Radardomen
    Utenfor Norsk Luftfartsmuseum står det en radardom som i sin tid var Norges første sivile radar, den var da plassert på Haukåsen øst for Oslo. Radaren som var en primærradar for flytrafikken på Østlandet var i drift fra 1965 til 1992.
  • Namsos flytårn
    Da Namsos lufthavn fikk nytt kontrolltårn i september 2000 ble det gamle tårnet fraktet til Bodø og er plassert på driftsbygget som inneholder gamle kjøretøyer. Bygget er satt opp utenfor Norsk Luftfartsmuseum, ved siden av radardomen.

Bibliotek
Avinors bibliotek ble nedlagt i 2004. Alle bøker, tidsskrifter og publikasjoner ble overført til biblioteket ved Norsk Luftfartsmuseum.

Avinor Museum er organisatorisk knyttet til konsernstaben i Avinor.

Vern av lufthavner
I landsverneplan for Avinor defineres utvalgte lufthavner hvor det foreslås vernetiltak. I kjølvannet av landsverneplanarbeidet er det gjennomført dokumentasjon for arkivmessig bevaring av ytterligere 15 utvalgte lufthavner.

Berlevåg Lufthavn – dokumentasjon (pdf)

Brønnøysund Lufthavn – dokumentasjon (pdf)

Førde Lufthavn – dokumentasjon (pdf)

Honningsvåg Lufthavn – dokumentasjon (pdf)

Kristiansand Lufthavn – dokumentasjon (pdf)

Kristiansund Lufthavn – dokumentasjon (pdf)

Leknes Lufthavn – dokumentasjon (pdf)

Narvik Lufthavn – dokumentasjon (pdf)

Ørsta – Volda Lufthavn, Hovden – dokumentasjon (pdf)

Røros Lufthavn – dokumentasjon (pdf)

Sørkjosen Lufthavn – dokumentasjon (pdf)

Svalbard Lufthavn, Longyearbyen – dokumentasjon (pdf)

Tromsø Lufthavn – dokumentasjon (pdf)

Værøy Helikopterhavn – dokumentasjon (pdf)