Norsk Luftfartsmuseum

Nå blir det Kald krig museum her

Publisert: 13-09-2017

Arbeidet med å få et Kald krig museum som tillegg på Luftfartsmuseet fikk seg en solid opptur på lørdag. Om få år kan det hende du får oppleve den kalde krigens historie i ett av Bodøs mest unike fjellanlegg. 

Anlegg 96

Lørdag ble det innvilget 800.000 kroner for å kunne starte arbeidet med et skisseprosjekt på Kald krig i Bodø. Det har lenge vært et ønske om å få dette til, slik at man får dokumentert den spesielle historien som i stor grad har utspilt seg i Bodø. Ønsket lokale for museet er Anlegg 96, som er et unikt atomsikkert fjellanlegg som ble bygget under den kalde krigen. Dersom dette blir en realitet vil det være sannsynlig at det lages en forbindelse med Norsk Luftfartsmuseum slik at publikum kan komme seg enkelt mellom de ulike museene. 

Bodø – et NAV for Norge

Arbeidet fremover skal danne veien for hvordan Bodø skal fungere som et NAV i Norge på kald krig og hvordan vi skal forvalte og dokumentere vår historie på en god måte. Dette betyr at man må inngå samarbeid med ulike parter for å kunne fylle den rollen som Kulturdepartementet har beskrevet. Det har vært arbeidet i mange år for å få til en slik utstilling, og det er en lettelse at det ser ut som man endelig kan komme ordentlig i gang. – Dette er første gang vi har fått støtte fra staten på dette prosjektet, og det er et stort steg videre for oss i dette arbeidet, sier direktør for Norsk Luftfartsmuseum Hanne Jakhelln. Hun har en ambisjon om at museumet skal stå ferdig innen 2024.