Norsk Luftfartsmuseum

Luftskipsflagg

Amundsens flagg til ny sivil utstilling!

Publisert: 04-05-2016

Den norske flagget som Amundsen hadde på Luftskipet Norge da han krysset Nordpolen 12. mai , ble 2. mai hentet til Bodø for å bli en del av ny utstilling om norsk sivil luftfart. Flagget vil få en sentral plass i fremstillingen av hvordan flyving over Nordpolen er en viktig del av utviklingen av luftfarten. Widerøe fløy Luftfartsmuseets innholdskoordinator Bodil Nyaas og konservator Michael Lofthus til Vadsø for å hente flagget hvor det ble overlevert av seniorrådgiver Sigrid Skarstein, fotograf/samlingsforvalter Monica Milch Gebhardt og avdelingsleder Kaisa Maliniemi ved Vardø Museum.

Ferden over Nordpolen var første gang et luftfartøy gjennomførte en flyvning mellom Europa og Amerika over Arktis. Flagget, som skal ha vært med på ferden over Nordpolen i luftskipet Norge, ble gitt til Jakob Natvig Matzow av Gustav Amundsen. Det har vært i familien Matzow fram til 2005 da det ble donert til Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Sigrid Skarstein var på den tid leder på Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Varanger museum låner ut det unike historiske flagget til Norsk Luftfartsmuseum. Samarbeidet viser hvordan en gjenstand som ligger i ett magasin ett sted, kan bli et viktig element i et annet museum.

Widerøes rutenett gjorde det mulig å reise å hente flagget i løpet av en arbeidsdag. Dette avspeiler også den norske luftfartshistorien – muligheten til å komme seg effektivt rundt i landet med folk og gods.

Luftskipsflagg

Flagget fra Luftskipet Norge blir hentet fra Vadsø museum- Ruija kvenmuseum til Norsk Luftfartsmuseum.Flagget overleveres. Fra venstre avdelingsleder Kaisa Maliniemi, seniorrådgiver Sigrid Skarstein, innholdskoordinator Bodil Nyaas og konservator Michael Loftus. Foto: Monica Milch Gebhardt, Varanger museum