Norsk Luftfartsmuseum

25 år Jubileum for flymuseet

Publisert: 28-09-2017

Nå er det 25 år siden grunnsteinen til Norsk Luftfartssenter ble lagt. Forsvarsminister Johan Jørgen Holst kom til Bodø og la ned steinen, til stor glede for folk i Bodø, og alle som hadde jobbet hardt for dette. Det var mange krefter som ønsket å legge et nasjonalt flymuseum lenger sør i Norge, så det ble noen reaksjoner da det ble nettopp Bodø som fikk dette. 

To år senere stod Norsk Luftfartsmuseum ferdig og kunne bre vingene sine rundt hver sin side av Olav V. gate i Bodø og har blitt en turistattraksjon så vel som et lokalt møtested.