Norsk Luftfartsmuseum

Havørn flyet 1936

1935: Norge får vinger

Publisert: 12-12-2016

I dag er det å fly en selvsagt ting for oss, men for vel åtti år siden var det utenkelig. Gjennombruddet for norsk luftfart kom i 1935.

Ved inngangen til 1930-årene var Norge et av svært få land i Europa som fortsatt sto uten nasjonale flyruter. Det var økonomiske krisetider, og politikerne var mer opptatt av å spare enn å bruke penger på luftfart. Men omsider innså politikerne at også Norge måtte være med.

Staten gikk inn med midler til bygging av sjøflyhavner og flyplasser, og i 1935 ble Det Norske Luftfartsselskap (DNL) gitt oppgaven som nasjonalt flyselskap med monopol. Allerede samme sommer åpnet DNL sjøflyruter langs kysten mellom Oslo og Bergen og Bergen og Tromsø. Totalt var det 17 anløpssteder med enkle sjøflyhavner. DNL benyttet to Junkers sjøfly; ett større fly «Havørn» med plass til 17 passasjerer, og ett mindre postfly, «Ternen», som gikk til Tromsø.

1935 er senere blitt stående som et merkeår i norsk luftfart. Norge ble for første gang knyttet sammen med luftruter, selv om det bare var i noen måneder sommerstid foreløpig.

Havørn flyet 1936

Stor stas å fly! Tre unge gutter får oppfylt sin store drøm.
Her sammen med mannskapet på DNLs fly «Havørn».
Bildet er tatt i 1936.
Foto: Norsk Luftfartsmuseum

Utarbeidet av Olav Gynnild, Førstekonservator, Norsk Luftfartsmuseum