Norsk Luftfartsmuseum

Drage 1909

1909: Roald Amundsen flyr med drager

Publisert: 12-12-2016

Vinteren 1908–09 var Amundsen i gang med forberedelsene til en ny polarekspedisjon med polarskuta «Fram». Til bruk for rekognosering innover Polhavet planla han å bruke en såkalt mannløftende drage.

Tanken om å bruke drager må ha virket besnærende på Amundsen: Fra utkikkstønnen på Fram kunne en se noen mil innover isen. Hvor langt kunne en ikke da se om utkikken ble løftet noen hundre meter til værs med drager!

En tysk sydpolekspedisjon hadde i 1902 brukt en ballong til rekognosering, men en slik ballong hadde Amundsen verken penger eller plass til på sin ekspedisjon. Det var offiser og flypioner Einar Sem-Jacobsen som satte ham på tanken om å bruke drager. Amundsen ga straks Sem-Jacobsen oppdraget med å konstruere dragene.

Mannløftende drager var kjent fra militær rekognosering, men detaljere konstruksjonstegninger fantes ikke. Dragene måtte bygges og testes ut gjennom prøving og feiling.

I juli 1909 begynte utprøvingen av drager på Vealøs ved marinebasen i Horten. Dragespannet besto av en styredrage og fire bæredrager med et samlet areal på 18m2. til dragene var det festet en tusen meter lang stålwire. Ti meter under den nederste dragen var gondolen festet.

Utprøvingen var godt i gang, og flere karer ble løftet til værs. Men så en dag inntreffer ulykken. Dragen var i en 500-600 meters høyde da det plutselig ble tordenvær. Kaptein Engelstad skulle sveive inn i kabelen. Da slo lynet i den. Engelstad ble truffet og døde på stedet. Amundsen ga opp forsøkene med drager. Senere tok han i bruk fly og luftskip på sine ekspedisjoner, men det er en annen historie.

Drage 1909

Utprøving av den mannløftende dragen i 1909.
Foto: Norsk Luftfartsmuseum

Drage 1909

Roald Amundsen tester den mannløftende dragen.
Foto: Norsk Luftfartsmuseum

Utarbeidet av Olav Gynnild, Førstekonservator, Norsk Luftfartsmuseum