Miljøtoget, del to!

————————————————————————————————————

Miljøtoget, dflymus_364_GDel to – Aktivitetsløype på Norsk Luftfartsmuseum
 Fra 2. klassetrinn til 5. klassetrinn

Norsk Luftfartsmuseum og NSB har inngått et samarbeid om undervisning i temaet miljø, transport og vitenskap, som kan skje utenfor klasserommet! Opplegget er tilrettelagt for 2. til 5. trinnet. Etter et eget opplegg på togturen, i regi av NSB, er det klart for en tilrettelagt løype her på Norsk luftfartsmuseum. Løypa vil føre dere gjennom flyets spennende historie, og gjennom interaktive oppgaver får dere eksperimentere med luft og utforske hvordan fly kan fly. Aktivitetsløypa kan lastes ned her.
Gjennom oppgavene på toget og hos oss, håper vi elevene blir mer bevisste på miljøperspektivet ved ulike transportmidler. Kanskje kan det også være et godt utgangspunkt for å fabulere og fantasere rundt framtidens transportmiddel?
Husk å bestille tid og plass både hos oss og hos NSB.
Velkommen!

————————————————————————————————————