Norsk Luftfartsmuseum

Narvik Lufthavn, Framnes

Narvik Lufthavn legges ned

Publisert: 27-02-2017

Narvik lufthavn, Framnes legges ned 31. mars.

Avinor har fått i oppdrag av eier, Samferdselsdepartementet, å legge ned Narvik lufthavn 1.april 2017. Dette ble vedtatt i Nasjonal transportplan 2014-2023.

Siste flyvning fra lufthavna foretas om kvelden 31. mars, og det vil være operativt beredskap frem til midnatt. Det vil være en markering på lufthavna i forbindelse med siste flyvning og nedleggelsen.

En prosjektgruppe i Avinor jobber nå med planene for nedleggelse og overdragelse av eiendom m.m. Prosjektleder er Anette Elstad.

De ansatte og ledelsen på lufthavna har vist en imponerende evne til å fokusere på god og sikker drift hele veien, og det har de sagt de vil gjøre til døren låses, sier Anette Elstad.

Narvik Lufthavn, Framnes

Foto: Bernt Olsen-Hagen