Norsk Luftfartsmuseum

SAAB 91B-2 Safir

Betegnelse

Safir

Historikk

Flyfabrikken SAAB i Lindkøping begynte i 1944 utviklingen av et lite skole- og treningsfly. Utgangspunktet var flytypen Bücker Bu 181 Bestmann. Resultatet ble et pålitelig skolefly for grunnopplæring av nye flygere. Modellen 91B ble en suksess da den kom på markedet i 1949. Flytypen ble senere eksportert til mange land, både til sivilt og militært bruk. Da den svenske flyfabrikken ble opptatt med bygging av jagerfly, ble produksjonen av SAAB Safir i perioden 1952 til 1955 overført til en flyfabrikk i Nederland. Her ble det bygget 120 Safir 91B.

Etter at Norge ble medlem av NATO i 1949, ble den militære utdannelsen av norske flygere lagt til USA. Grunnutdanning og utvelgelse skulle imidlertid skje i Norge, og her var Fairchild Cornell skoleflyet først på 1950-tallet. I 1954 besluttet Norge å kjøpe nye skolefly for egne midler, og Luftforsvaret sto fritt til å velge flytype. Valget falt på SAAB Safir 91B-2, og 25 fly ble bestilt. Flyskolen fikk 14 nye skolefly i 1957, og SAAB Safir ble et kjært minne for mange flyere inntil flytypen ble faset ut i 1982.

Luftforsvarsmuseets SAAB Safir 91B-2 har byggenummer 91-337. Flyet ble først tildelt Flyskolen på Værnes og merket U-AR, men etter kort tid overført til en avdeling på Rygge flystasjon som kommunikasjonsfly. Nå begynte en omflakkende tilværelse mellom ulike avdelinger før det i 1976 endte opp på Flyskolen igjen. Her var flyet fram til flytypen ble faset ut i 1982. Deretter ble ”337” overført til Forsvarsmuseet og er nå en del av Luftforsvarsmuseets utstilling i Bodø.

Beskrivelse

Flyet har kromgult skrog med svart registrering. Luftforsvarets rondell over venstre og under høyre vinge, samt på hver side av skroget. Nummeret på haleflaten er i svart. Motordekselet har svart ”antiglare” over og ”day-glow red” farge under og på sidene i tillegg til flyets nummer i svart. På halepartiet, foran vertikalfinnen, og på vingetippene er det merking i ”day-glow red”.

Referanser

  • Roar Glenne: Oppdrag Utført, Norges luftmilitære kulturarv
  • Mo og Sælensminde: Norske Militærfly
  • Arheim m.fl.: Fra Spitfire til F-16.
  • Jane’s: All the World’s Aircraft 1955-56

Relaterte artikler

http://www.luftfartshistorie.no/fly/Saab_91B_Safir

http://www.flymuseum-sola.no/saab-91-b-2-safir/

http://digitaltmuseum.no/021015549395/?query=SAAB%20Safir&owner_filter=LMU&pos=2&count=29

http://digitaltmuseum.no/011014901525/?query=SAAB%20Safir&owner_filter=LMU&pos=10&count=29

http://digitaltmuseum.no/011025402282/?query=SAAB%20Safir&owner_filter=FMU&owner_filter=FMU-KM&pos=1&count=2

https://www.youtube.com/watch?v=a7zqn7VWVZ0

https://www.youtube.com/watch?v=MKMjTosUXro

https://www.youtube.com/watch?v=5DQbSljPH-M