Norsk Luftfartsmuseum

Cessna T-37B Tweet

Betegnelse

Tweet

To-motors jetfly for opplæring i instrumentflyging, formasjonsflyging og nattflyging.

Historikk

I første halvdel av 1950-tallet gjorde jetflyene sitt inntog i U. S. Air Force. Det var derfor også naturlig å benytte jetfly til gjennomgående basisopplæring av jagerflygere. Cessna 318 ble valgt, fikk militær betegnelse XT-37 og fløy første gang i oktober 1954. Flyet ble videreutviklet og satt i masseproduksjon for USAF som T-37A. Modell T-37B ble produsert fra 1959. I alt ble det bygget nesten 1300 T-37 av alle modeller før produksjonen stoppet i 1977. Elev og instruktør er plassert side ved side i en rommelig cockpit.

I 1964 kom C-utgaven med sterkere motorer, festepunkt for våpen under vingene og vingetipptanker. Denne utgaven ble bl.a. levert til Sør-Vietnam, Thailand, Peru og Hellas. Fra og med 1969 ble enkelte B-modeller modifisert som våpenplattform under betegnelsen A-37B Dragonfly. Amerikanerne brukte flytypen i stor utstrekning i Vietnam til å spore opp fiendtlig aktivitet på bakken og deretter lede jagerbombere inn for angrep.

Luftforsvarsmuseets Cessna T-37B ”Tweet” ble bygget i 1957 og har serienummeret 57-2247. Flyet kom til Bodø i 1997 gjennom en bytteavtale mellom Forsvarsmuseet og USAF Museum. Mange norske flygere har fått opplæring i dette flyet som tilhørte flyskolen på Sheppards Air Force Base. Flytypen er fortsatt i bruk ved flyskolen.

Beskrivelse

Flyet henger fra taket i Luftforsvarsmuseets utstilling ved Norsk Luftfartsmuseum. Det formidler kunnskapen om opplæringen av norske flygere i Texas de siste 30 årene. Flyets farge og kjennetegn er hvitt skrog og hvite vinger. På skroget foran cockpiten er det sort ”anti-glare”. Kjenningsbokstaver på skrogsiden og nummer på haleflaten er i sort. USAF rondeller er plassert over/under vingene og halepartiet. På vertikalfinnen er det et NATO-emblem.

Referanser

  • Roar Glenne: Oppdrag Utført, Norges luftmilitære kulturarv
  • Chant: The World’s greatest Aircraft.
  • Jane’s: All the World’s Aircraft 1976-77

Relaterte artikler

https://www.youtube.com/watch?v=JL-FgMNGQi4

https://www.youtube.com/watch?v=fnXXkUyDiJU

https://digitaltmuseum.no/011014894818/?query=T-37&owner_filter=LMU&pos=6&count=8

https://digitaltmuseum.no/021015549314/?query=T-37&owner_filter=LMU&pos=1&count=8

https://digitaltmuseum.no/021025644650/gallery?query=T-37&owner_filter=LMU&owner_filter=FMU&pos=1&count=11