mai
08
2018
aug
31
2018

Du – E

Kl. 12:00 til 12:30

Fredsutstilling laget av ni profesjonelle kunstnere i samarbeid med hver sin barnehage. Utstillingen innbyr til refleksjon og viser barnas stemme i forhold til begrepene fred og toleranse.